Heisessie

heideSteeds vaker zien we dat er binnen teams behoefte is om zich ergens als team af te zonderen op bijvoorbeeld de hei of in een klooster. Stil worden en ook samen in gesprek gaan om je te bezinnen en na te denken over de toekomst is een belangrijke beweegreden. LD kan zo’n bezinningsdag voor u invullen. In onderling overleg maken we dan het programma voor zo’n dag. Hiervoor bieden wij voor verschillende teams 'heisessies' aan.

 

Toerusting voor ouderlingen
We bieden 4 verschillende modules aan. Elk van deze modules kan gegeven worden binnen een tijdbestek van 4-5 uur. Zeer geschikt voor een zaterdag.

 

Module 1 – Hoe gaat het binnen de gemeente?
Hoe gaat het met ons, ouderlingen?
Hoe bepaal je het geestelijke klimaat in een gemeente?
Wat kenmerkt een gezonde gemeente?
Werken vanuit een visie en een strategie – hoe doe je dat?

 

Module 2 – Wat kenmerkt succesvol teamwerk?

Tijdens deze training kijken we samen naar 9 aspecten die kenmerkend zijn voor succesvolle teams. Als onderdeel hiervan maken we ook de Belbintest, die laat zien wat ieders unieke bijdrage aan een team is. Ook evalueren we het bestaande teamgebeuren. Waar gaat het goed en waar kan het nog beter? Aan het eind van deze sessie kent iedereen de ander beter en is er inzicht en begrip waarom dingen in de onderlinge relaties soms moeizaam gaan.

 

Module 3 – DISC-persoonlijkheidsprofiel

Samenwerking verloopt niet altijd vanzelf goed. Optimale samenwerking is als een puzzel, het is passen en meten. Ieder mens is uniek en heeft zijn sterke en zwakke kanten. DISC helpt u om anderen en uzelf beter te begrijpen. DISC omschrijft ons gedrag in concrete situaties en maakt inzichtelijk waarom we bepaalde dingen doen in bepaalde situaties. Tijdens deze training stelt u uw eigen persoonlijkheidsprofiel samen.

  

Module 4 - Hoe leid je een organisatie of gemeente door een veranderingsproces?
Deze training helpt de cursisten inzicht te krijgen in de processen die een veranderingsproces goed of slecht laten verlopen. Ze krijgen een negen-stappen-strategie aangereikt en oefenen deze stappen met elkaar aan de hand van casestudies, die ze zelf hebben meegenomen uit hun eigen gemeente. Uitgangspunt voor deze training zijn de boeken Leiderschap bij verandering van John Kotter en Transitioning van Dan Southerland.