Ontdek de leider in jezelf

Eén van de verborgen gaven is die van leiderschap. Dat deze verborgen is, is mede te wijten aan onze cultuur. We verheerlijken het poldermodel en als iemand de moed heeft om zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken, wordt hij neergeslagen. Want wij Nederlanders hebben moeite met gezag en leiderschap. Terwijl overal om ons heen, ook in de kerk, mensen vragen om geleid te worden en smachten naar gezond, authentiek leiderschap. Dus als je ergens diep van binnen het verlangen hebt om dingen te veranderen, om processen aan te sturen en leiding te geven aan Gods mensen om Gods werk te doen, dan is dit seminar een goede investering. In 6 avonden behandelen we de volgende onderwerpen.

 

Geboren om te vliegen – 15 januari 2018

De arend is een prachtig beeld van een geestelijk leider. Beide vliegen op hoogten, waar ze op eigen kracht nooit zouden kunnen komen. Beide kennen het geheim van het zweven en zich gedragen weten door een externe bron. Beide hebben het vermogen om vanuit een helicopterview de dingen in breed perspectief te zien. Gelijktijdig ligt hun kracht niet in veelzijdigheid, maar in focus. Ook kunnen we uit het beeld van de arend leren hoe we in balans kunnen blijven qua karakter en competenties en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we dagelijks fris en gezond blijven.

 

Ontdek je roeping vanuit je bestemming - 29 januari 2018
Er is veel onduidelijkheid over begrippen als 'bestemming' en 'roeping'. Wat bedoelen we hiermee en hoe weten we nu wat onze bestemming en roeping is? Vanuit het leven van de priester/schrijver Ezra gaan we deze begrippen verder uitwerken en praktisch inhoud geven. Hierbij hoort ook het ontdekken en uitwerken van je eigen droom.

 

Balans tussen werk en leven – 19 februari 2018

De vraag die velen van ons vandaag bezig houdt, is hoe we de verschillende gebieden van ons leven in balans houden. Hoe we in de hectiek van elke dag de rust kunnen bewaren. Het doel van deze studie is om te ontdekken hoe we de kwaliteit van leven kunnen verbeteren door goed met onze tijd om te gaan. Daarnaast gaan we kijken hoe ons brein werkt en wat dit voor invloed heeft op ons dagelijks leven en de manier waarop we met die hectiek omgaan.

 

Het ontwikkelingstraject van een geestelijk leider – 13 maart 2018

In zijn boek The making of a leader omschrijft R. Clinton een zestal fases, waar een (geestelijk) leider bewust of onbewust doorheen moet om uiteindelijk optimaal - qua invloed en vrucht - tot zijn recht te komen. Sommige leiders doorlopen al deze fases, anderen blijven halverwege steken. Wanneer we deze fases op het leven van Timoteüs projecteren, zien we duidelijk hetzelfde patroon terug. In deze studie volgen we deze fases in het leven van Timoteüs.

 

Hoe vorm je met vrijwilligers een succesvol team – 9 april 2018
Kerken en organisaties werken met vrijwilligers. Soms gaat dit goed, soms ook helemaal niet. De reden is dat er meestal geen duidelijk beleid is ontwikkeld t.a.v. vrijwilligerswerk. In deze studie werken we samen aan zo'n beleid en kijken we welke basisvoorwaarden er nodig zijn om succesvolle teams te vormen.

 

Hoe zet ik mensen in beweging? 23 april 2018

Als je leiderschap zou moeten omschrijven in een woord, dan is dat beïnvloeding. En daarbij spelen aspecten als communicatie en motivatie een belangrijke rol. In deze studie willen we die aspecten verder uitwerken en praktisch maken

 

Plaats: Gorinchem
Tijd: 19.45 uur - 22.00 uur
Kosten: € 57,= voor 6 bijeenkomsten, inclusief consumpties en hand-out.
Organisatie: Leadershipdynamics en Connect&Grow
Trainers: Eugène Poppe en Jan Baan
Aantal deelnemers: max. 20

 

Voor opgave klik hier